Riskli Meslek Grupları İçin Kişisel Güvenlik Eğitimleri

Özel güvenlik hizmetleri kamu güvenliğini tamamlayıcı ve destekleyici mahiyetteki hizmetlerdir. Güvenlik hizmetlerinin doğası gereği, hizmet yerine getirilirken, bireysel hak ve özgürlüklere belirli ölçülerde müdahale edilmektedir. Özel güvenlik hizmetleri ile kişilerin bireysel hak ve özgürlüklerinin kesiştiği noktada özel güvenlik görevlilerinin yasa ile yetkilendirilmiş olması zorunluluktur. Kendisine kanun ile yetki tanınmadığı sürece, özel güvenlik görevlilerinin kişilerin temel hak ve özgürlüklerine giren alana müdahale etmesi düşünülemez.

5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde genel güvenlik birimlerine tanınan bazı yetkiler, sadece görevli oldukları süre ve görev alanlarında kullanmak şartıyla özel güvenliğe de tanınmıştır. Bu yetkilerden en önemlisi “Zor Kullanma Yetkisidir”. Çünkü diğer görev ve yetkilerin kullanımı ancak zor (kuvvet) kullanma yetkisinin varlığına bağlıdır.

Zor Kullanma Yetkisinin Kullanımında Yaşanan Sorunlar: Özel güvenlik hizmetleri, özel güvenlik görevlilerinin yetkileri ve bu yetkilerin sınırları kamuoyu ve medya tarafından her zaman tartışılan konular arasındadır. Bu yetkiler içerisinde en tartışmalı olanı “zor kullanma yetkisidir.”Genel kollukta olduğu gibi özel güvenlikte de zaman zaman karşılaşılan bazı yanlış uygulamalar, çeşitli eleştiri ve tepkilere neden olmaktadır. Diğer görev ve yetkilerin kullanılmasının temel dayanağını oluşturan zor kullanma yetkisi amacına uygun ve kanuni sınırlar içerisinde kullanılmalıdır.


Eğitmen:
Adres:     Teşvikiye Ihlamur Yolu, Topağacı Belediyesi Otopark Yanı
Telefon:   0532 050 6696
Email:     [email protected]
Çalışma Saatleri:

 

 SALI  PERŞEMBE  CUMARTESİ
 18:30 – 19:45  18:30 – 19:45  12:00 – 13:30
 20:00 – 21:15  20:00 – 21:15

Herkes İçin GüvenlikMaksimum harekete karşı minimum hareket, Maksimum saldırıya karşı minimum savunmaya dönüşür.

OUTDOOR ANTRENMAN-KRAV MAGEN

   KADINLAR İÇİN EĞİTİMLER

OUTDOOR ANTRENMAN-KRAV MAGEN

   ÇOCUKLAR İÇİN YAŞAM BECELERİ

OUTDOOR ANTRENMAN-KRAV MAGEN

   OUTDOOR ANTRENMAN