Daha önceden yetkili eğitmenlerimizle görüşerek deneme dersimize katılabilirsiniz. Deneme dersine katılacak olanlar ders esnasında genel salon disiplinine ve eğitmen direktiflerine uymak zorundadırlar. Disiplinsiz davrananlar ve kulüp kullanım kurallarına uymayan kişiler dersten çıkarılırlar. Deneme dersi yalnızca bir derstir. Bu derste katılımcılar grup dersine katılırlar, sistem hakkında genel bilgiler verilir ve olası soruları cevaplandırılır. Ders sonunda katılımcı bu eğitime devam edip etmeyeceğine karar verir. Deneme dersine katılmak, katılımcıya eğitime devam zorunluluğu getirmez. Deneme dersinden herhangi bir ücret talep edilmez. (18 Yaşından küçük olanlar yanlarında ebeveyn ve velileri olmadan deneme dersine katılamazlar.)